Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Mićo Jurišić

09.01.2020, 12:40

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine je dana 11.11.2019. godine donijelo drugostepenu presudu u predmetu Mićo Jurišić kojom su, kao neosnovane, odbijene žalba Tužilaštva BiH i žalba branioca optuženog, te je potvrđena prvostepena presuda Suda BiH od 08.04.2019. godine.

 

Presudom Suda Bosne i Hercegovine od 08.04.2019. godine optuženi Mićo Jurišić oglašen je krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona BiH, u vezi sa tačkom h), te tačkama a) i k), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH. Sud je optuženom Mići Jurišiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 11 godina.

 

Istom presudom, optuženi Mićo Jurišić je, na osnovu odredbe člana 284. tačka c) Zakona o krivičnom postupku BiH, oslobođen od optužbe za pojedine radnje izvršenja kojima bi počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona BiH, u vezi sa tačkom h), te tačkama a) i e), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH.