Drugostepena presuda u predmetu Radenko Sukara

26.10.2022, 11:06

Sud Bosne i Hercegovine je 25.10.2022., nakon održanog pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH, donio i javno objavio drugostepenu  presudu kojom je optuženi Radenko Sukara oglašen krivim za počinjenje krivičnog djela prevara u službi iz člana 222. stav 1. Krivičnog zakona Bosne  i Hercegovine. Sud mu je izrekao uvjetnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine i istovremeno određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od tri (3) godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo krivično djelo.

Optuženi je oglašen krivim što je u periodu od 26.3.2018. do 31.12.2020. godine u Bosanskom Grahovu, u svojstvu službene osobe u institucijama BiH, obavljajući poslove komandira u Graničnoj policiji BiH, radi pribavljanja protupravne imovinske koristi, a da bi ostvario pravo na troškove smještaja, sa B. G. zaključio fiktivni ugovor o zakupu stana u kojem nikada nije stanovao, niti je namjeravao stanovati i oštetio budžet Bosne i Hercegovine za iznos od 8.871,50 KM koji mu je, shodno rješenju Ministarstva sigurnosti BiH o primanju prava na naknadu za smještaj, za navedeni period isplaćivan u mjesečnom iznosu od 300,00 KM. 

 

Na osnovu člana 222. stava 4. KZBiH, od optuženog se oduzima pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od 8.871,50 KM.

 

Prvostepenom presudom od 31.3.2022. godine optuženi Radenko Sukara oslobođen je od optužbe da je počinio krivično djelo prevara u službi iz člana 222. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koja presuda je rješenjem vijeća Apelacionog odjeljenja od 14.7.2022. godine ukinuta i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.