S1 1 K 020819 19 Krž Darko Mrđa i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h)Krivičnog zakona BiH u vezi sa: tačkom a) istog člana KZ BiH, radnjama opisanim u tačkama 1, 5. i 6. optužnice; tačkom i) istog člana KZ BiH, radnjama opisanim u tački 2. optužnice; tačkom k) istog člana KZ BiH, radnjama opisanim u tačkama 3, 4. i 5. optužnice, a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0005092 15

Broj optuženih: 3

Tužilac: Sedin Idrizović

Sudija za prethodno saslušanje: Vesna Jasenković

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Mira Smajlović, Zoran Božić, Mediha Pašić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Mirko Božović, Hilmo Vučinić, Tihomir Lukes

Datum potvrđivanja optužnice : 17.05.2016.

Predmet pravosnažno okončan : 23.05.2019.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici je navedeno da su optuženi Darko Mrđa, u svojstvu rezervnog policajca – pripadnika Prvog interventnog voda pri Stanici javne bezbjednosti Prijedor, optuženi Zoran Babić u svojstvu rezervnog policajca – pripadnika Prvog interventnog voda pri Stanici javne bezbjednosti Prijedor, optuženi Radenko Marinović, u svojstvu rezervnog policajca – pripadnika Drugog interventnog voda pri Stanici javne bezbjednosti Prijedor i optuženi Milan Gavrilović u svojstvu policajca pri Stanici javne bezbjednosti Prijedor, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva na području općine Prijedor, u periodu od kraja aprila 1992. do kraja septembra 1992. godine, znajući za takav napad i da njihove radnje čine dio tog napada, počinili i pomagali progon nesrpskog civilnog stanovništva na političkoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi s teritorija pod kontrolom vojske i policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, čineći to ubistvima, prisilnim nestankom i drugim nečovječnim djelima učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.

 


Optuženi/na: Darko Mrđa
Branilac: Ranko Dakić
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Radenko Marinović
Branilac: Siniša Dakić
Presuda/Odluka Oslobađajuća
Optuženi/na: Zoran Babić
Branilac: Slavica Bajić
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Darko Mrđa
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h)Krivičnog zakona BiH u vezi sa: tačkom a) istog člana KZ BiH, radnjama opisanim u tačkama 1, 5. i 6. optužnice. tačkom i) istog člana KZ BiH, radnjama opisanim u tački 2. optužnice; tačkom k) istog člana KZ BiH, radnjama opisanim u tačkama 3, 4. i 5. optužnice, a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Radenko Marinović
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h)Krivičnog zakona BiH u vezi sa: tačkom a) istog člana KZ BiH, radnjama opisanim u tačkama 1, 5. i 6. optužnice. tačkom i) istog člana KZ BiH, radnjama opisanim u tački 2. optužnice; tačkom k) istog člana KZ BiH, radnjama opisanim u tačkama 3, 4. i 5. optužnice, a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

3.

Optuženi/na: Zoran Babić
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h)Krivičnog zakona BiH u vezi sa: tačkom a) istog člana KZ BiH, radnjama opisanim u tačkama 1, 5. i 6. optužnice. tačkom i) istog člana KZ BiH, radnjama opisanim u tački 2. optužnice; tačkom k) istog člana KZ BiH, radnjama opisanim u tačkama 3, 4. i 5. optužnice, a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Darko Mrđa
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 28.04.2016.- 03.04.2020.
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 28.04.2016.- 03.04.2020.
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 28.04.2016.- 03.04.2020.
Pritvor Period: 17.02.2016.- 28.04.2016.
Optuženi/na: Radenko Marinović
Pritvor Period: 28.04.2016.- 17.02.2016.
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 28.04.2016.- 23.05.2019.
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 28.04.2016.- 23.05.2019.
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 28.04.2016.- 23.05.2019.

Sud je optužnicu potvrdio 17. maja 2016. godine.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH u predmetu Darko Mrđa i dr., dana 14. juna 2016. godine, optuženi: Darko Mrđa, Zoran Babić, Radenko Marinović i Milan Gavrilović izjasnili su se da nisu krivi.

 

Pretresno vijeće u sastavu: Mira Smajlović, Zoran Božić, Mediha Pašić.

 

Glavni pretres otvoren je 23. septembra 2016. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH je u predmetu Darko Mrđa i dr., nakon održanog glavnog pretresa, dana 30. novembra 2018. godine, izreklo prvostepenu presudu kojom su optuženi Darko Mrđa i Zoran Babić oglašeni krivim da su počinili: optuženi Darko Mrđa krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) istog člana KZ BiH – ubistvo, radnjama u tačkama 1, 2, 4. i 5. osuđujućeg dijela izreke presude, sve u vezi sa članom 29. (tačka 4.) i 180. stav 1. istog Zakona (tačke 1, 2. i 5.), tačkom k) istog člana KZ BiH – druga nečovječna djela učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, radnjama u tačkama 3. i 4. osuđujućeg dijela izreke presude, sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona, a optuženi Zoran Babić u tački 5. osuđujućeg dijela izreke presude krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) KZ BiH – ubistvo, sve u vezi sa članom 180. stav 1. istog Zakona. Sud je optuženima Darku Mrđi i Zoranu Babiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od po petnaest (15) godina.

 

Optuženi Darko Mrđa, Zoran Babić i Radenko Marinović oslobođeni su optužbe da su radnjama u tački 1. oslobađajućeg dijela izreke presude: optuženi Darko Mrđa i Radenko Marinović počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom k) istog člana KZ BiH, sve u vezi sa članom 29, 53. i 180. stav 1. KZ BiH. Optuženi Zoran Babić i Radenko Marinović oslobođeni su optužbe da su radnjama u tački 2. oslobađajućeg dijela izreke presude, počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) (Radenko Marinović) i tačkom k) istog člana KZ BiH (optuženi Radenko Marinović i Zoran Babić), sve u vezi sa članom 29, 53. i 180. stav 1. KZ BiH.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Mirko Božović, Hilmo Vučinić, Tihomir Lukes.

 

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 23. maja 2019. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH donijelo je, dana 23. maja 2019. godine, drugostepenu presudu u predmetu Darko Mrđa i dr. kojim je žalba Tužilaštva BiH odbijena kao neosnovana, dok su žalbe branilaca optuženih Darka Mrđe i Zorana Babića, kao i optuženog Zorana Babića djelimično uvažene pa je prvostepena presuda Suda BiH, od 23. aprila 2019. godine, preinačena u odluci o kazni na način da je optuženom Darku Mrđi za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od petnaest (15) godina. Sud ga je, uzimajući kao utvrđenu kaznu zatvora od sedamnaest (17) godina izrečenu presudom Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju od 31. marta 2004. godine, uz primjenu člana 53. stav 2. tačka b) i člana 55. KZ BiH, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvadeset (20) godina. Sud je optuženom Zoranu Babiću za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH utvrdio kaznu zatvora u trajanju od trinaest (13) godina, te ga uzimajući kao utvrđenu kaznu dugotrajnog zatvora izrečenu pravosnažnom presudom Suda BiH, od 27. marta 2014. godina, u trajanju od trideset i pet (35) godina, uz primjenu člana 53. stav 2. tačka a) i člana 55. KZ BiH osudio na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od trideset i pet (35) godina. U ostalom dijelu prvostepena presuda je ostala neizmijenjena.