S1 1 K 008494 17 Kžк Nihad Bojadžić

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka a), b) i c) i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a), a sve u vezi s članom 180 stav 1., članom 29. i članom 53. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Tužilački broj: T 20 0 KTRZŽ 0001126 16

Broj optuženih: 1

Tužilac: Vesna Budimir

Sudija za prethodno saslušanje: Šaban Maksumić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Enida Hadžiomerović, Mira Smajlović, Zoran Božić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Redžib Begić, Tihomir Lukes, Mirko Božović

Datum potvrđivanja optužnice : 28.04.2010.

Predmet pravosnažno okončan : 13.07.2018.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Nihad Bojadžić, u svojstvu zamjenika komandanta Specijalnog odreda za posebne namjene pri Štabu Vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine „Zulfikar“, učestvovao u mučenju, nečovječnom postupanju, prisiljavanju na rad, nanošenju teških tjelesnih ozljeda, seksualnom zlostavljanju i silovanju nad civilima hrvatske nacionalnosti i pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, zatočenih u objektu „Muzej – Bitka na Neretvi“ u Jablanici.


Optuženi/na: Nihad Bojadžić
Branilac: Vasvija Vidović, Edina Rešidović
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Nihad Bojadžić
Djelo: Krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka a), b) i c) i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a), a sve u vezi s članom 180 stav 1., članom 29. i članom 53. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Mjesto učinjenja djela: Jablanica
Vrijeme učinjenja djela: 1993.
Broj oštećenih/žrtava: 10

Sud je optužnicu potvrdio 6. januara 2012. godine. 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Nihad Bojadžić, 9. februara 2012. godine, optuženi Nihad Bojadžić izjasnio se da nije kriv.

Pretresno vijeće u sastavu: Enida Hadžiomerović, Mira Smajlović, Zoran Božić.

Glavni pretres otvoren je 20. marta 2012. godine.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH je u predmetu Nihad Bojadžić nakon održanog glavnog pretresa, dana 14. aprila 2016. godine, izreklo prvostepenu presudu kojom je optuženi Nihad Bojadžić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ. Sud je optuženom Nihadu Bojadžiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine. Optuženi Nihad Bojadžić oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c), e) i f) KZBiH i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačke a) i b) KZBiH, a sve u vezi s članom 180. stav 1. i članom 29. KZBiH.

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 23. januara 2017. godine.

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Tihomir Lukes, Redžib Begić, Mirko Božović.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je 23. februara 2017. godine drugostepenu presudu od 23. januara 2017. godine, u predmetu Nihad Bojadžić kojom je žalba branioca optuženog Nihada Bojadžića uvažena te je presuda Suda BiH, od 14. aprila 2016. godine, ukinuta u osuđujućem dijelu i u tom dijelu je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH. Žalba Tužilaštva BiH je djelimično uvažena, pa je u oslobađajućem dijelu presuda Suda BiH od 14. aprila 2017. ukinuta u odnosu na tačke 1, 2, 3, 4, 5, 6. i 11. izreke oslobađajućeg dijela presude i u odnosu na te tačke je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja. U odnosu na tačke 7, 8, 9, 10, 12. i 13. oslobađajućeg dijela izreke presude žalba Tužilaštva BiH je odbijena kao neosnovana i u tom dijelu je prvostepena presuda potvrđena.

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 13. jula 2018. godine.

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Redžib Begić, Tihomir Lukes, Mirko Božović.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je 3. septembra 2018. drugostepenu presudu od 13. jula 2018. godine u predmetu Nihad Bojadžić, kojom je optuženi Nihad Bojadžić oglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZSFRJ, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i KZSFRJ, kao i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZSFRJ. Sud je optuženom Nihadu Bojadžiću izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od petnaest (15) godina.


Vijesti: