Saopštenja za javnost

Izjašnjenje o krivnji u predmetu Kučević Tasim i drugi
26.04.2006, 00:00
Pred sudijom za prethodno saslušanje Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine (BiH) za danas, 26. aprila 2006...
Dushi Leonard se izjasnio da nije kriv
24.04.2006, 00:00
Na ročištu održanom pred sudijom za prethodno saslušanje Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine (BiH) dana,...
Otvoren glavni pretres u predmetu Janković Gojko
21.04.2006, 00:00
Pred vijećem Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine (BiH), 21. aprila 2006. godine, otvoren je glavni pretres u predmetu Janković Gojko.
Potvrđena optužnica u predmetu Tuzlak i drugi
19.04.2006, 00:00
Sudija za prethodno saslušanje Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine (BiH) je danas, 18. aprila 2006. godi...
Statusna konferencija u predmetu Mandić i drugi
14.04.2006, 00:00
Pred pretresnim vijećem Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine (BiH) je zakazana statusna konferencija u pr...
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Dushi Leonard i drugi
14.04.2006, 00:00
Pred sudijom za prethodno saslušanje Odjela I za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine (BiH) zakazano je ročište za iz...
Uloga Suda Bosne i Hercegovine u suđenju ratnih zločina u BiH
13.04.2006, 00:00
Skupovi u organizaciji Centra za sigurnosne studije u saradnji sa sjedištem NATO štaba iz Sarajeva i EUFOR-a. Predsjednica Suda BiH gospođa Meddžida Kreso učes...
Potvrđena optužnica za terorizam
13.04.2006, 00:00
Sudija za prethodno saslušanje Suda Bosne i Hercegovine Mehmed Šator potvrdio je optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine protiv optuženih Bektašević Mirsada (1...
Imenovani novi branioci optuženom Radovanu Stankoviću
13.04.2006, 00:00
Sudsko vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine (BiH) je 12. aprila 2006. godine imenovalo nove branioce optuženom Stanković Radovanu. Advokati...
Predmet Mejakić i ostali ustupljen Sudu BiH
10.04.2006, 14:32
Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju je 7. aprila 2006. godine potvrdilo odluku o ustupanju predmeta Mejakić i ostali Sudu Bosne i He...