X-KŽ-06/181 Tasim Kučević i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: 1. Optuženi Kučević Tasim i Pjević Meliha: Organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. Krivičnog zakona (KZ) Bosne i Hercegovine, a u vezi sa djelima: - trgovina ljudima iz člana 186. KZ BiH, međunarodno vrbovanje radi vršenja prostitucije iz člana 187. stav 1. KZ BiH i navođenje na prostituciju iz člana 210. stav 1. KZ Federacije BiH (FBiH), porezna utaja iz člana 273. stav 1. KZ FBiH, pranje novca iz člana 209. stav 1. KZ BiH 2. Optuženi Spahić Enver, Trbara Zoran, Fazlić Admir, Đulović Mirzet, Đulović Nedžad, Šabić Almir, Mujkić Mirsad i Gusinac Edževit: Organizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH u vezi sa djelima: - trgovina ljudima iz člana 186. stav 1. KZ BIH i navođenje na prostituciju iz člana 210. stav 1. KZ FBiH 2. Optuženi Spahić Enver, Trbara Zoran, Fazlić Admir, Đulović Mirzet, Đulović Nedžad, Šabić Almir, Mujkić Mirsad i Gusinac Edževit: Organizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH u vezi sa djelima: - trgovina ljudima iz člana 186. stav 1. KZ BIH i navođenje na prostituciju iz člana 210. stav 1. KZ FBiH

Tužilački broj: KT-228/05

Broj optuženih: 10

Tužilac: Božo Mihajlović

Sudija za prethodno saslušanje: Malcolm Simmons

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Pietro Spera, Šaban Maksumić, Maria Tume

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Hilmo Vučinić, Dragomir Vukoje, Miloš Babić

Datum potvrđivanja optužnice : 22.03.2006.

Predmet pravosnažno okončan : 21.04.2009.


Odjel: Odjel II


Činjenični supstrat optužnice:

Kako optužnica navodi, Kučević Tasim i Pjević Meliha su od 2002. godine do juna 2005. godine, zajedno sa drugim osobama u svom ugostiteljskom objektu „Mlin“, Ljubače, općina Tuzla organizovali pružanje seksualnih usluga, odnosno seksualno iskorištavanje ženskih osoba za novac. Pored toga, optužnica navodi da su Kučević Tasim kao organizator i Pjević Meliha kao saizvršilac organizovali vrbovanje ženskih osoba i smještaj tim osobama u cilju omogućavanja navedenog seksualnog iskorištavanja ženskih osoba.

 

U tom cilju, prema navodima optužnice, Kučević Tasim i Pjević Meliha su se dogovorili sa optuženima Spahić Enverom, Trbara Zoranom i Fazlić Admirom da oni, kao fiktivni zakupci njihovog ugostiteljskog objekta „Mlin“ u svoje ime organizuju pružanje seksualnih usluga za određenu novčanu naknadu. Prema daljim navodima, Kučević Tasim i Pjević Meliha su se takođe dogovorili sa ostalim optuženim Đulović Mirzetom, Đulović Nedžadom, Šabić Almirom, Mujkić Mirsadom i Gusinac Edževitom da kao zaposleni radnici za određenu naknadu uspostavljaju kontakte između korisnika seksualnih usluga i ženskih osoba, da vode evidenciju i naplatu i da osiguravaju prižanje seksualnih usluga, a sve to u korist Kučević Tasim i Pjević Melihe.

 

Kako optužnica navodi, s ciljem vrbovanja ženskih osoba radi pružanja seksualnih usluga Kučević Tasim i Pjević Meliha su se dogovorili sa drugim ženskim osobama koje su već pružale seksualne usluge za novac u njihovom ugostiteljskom objektu ili drugim objektima u BiH  da im pomognu u vrbovanju novih ženskih osoba. Prema daljim navodima, uz pomoć tih osoba Kučević Tasim i Pjević Meliha su obmanom i prevarom (obećanjem zaposlenja, dobivanjem radne dozvole u BiH, dobivanjem azila u BiH) vrbovali više osoba ženskog spola iz drugih država da dođu u BiH. Kako se dalje navodi u optužnici, iskorištavanjem položaja poslodavca, teškog materijalnog položaja tih osoba te zloupotrebom potčinjenosti uposlenika Kučević Tasim i Pjević Meliha su prisilili više osoba na seksualno iskorištavanje za novac.  Na ovaj način, kako navodi optužnica, Kučević Tasim i Pjević Meliha su vrbovane osobe stavili u položaj potčinjenosti i potpune eksploatacije čime su za sebe pribavili korist u iznosu od 367.500 KM.

 

Pored toga, kako se ističe u optužnici, Kučević Tasim i Pjević Meliha su vršenjem registrovane djelatnosti svoga ugostiteljskog objekta, odnosno usluživanjem gostiju alkoholnim i bezalkoholnim pićima i drugim napicima ostvarili prihod od najmanje 105.000 KM koji nisu prijavili te su na taj način izbjegli plaćanje poreza.


Optuženi/na: Tasim Kučević
Branilac: Senad Kreho
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Meliha Pejvić
Branilac: Senad Kreho
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Enver Spahić
Branilac: Senad Kreho
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Zoran Trbara
Branilac: Mirza Kovač
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Admir Fazlić
Branilac: Namik Silajdžić
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Mirzet Đulović
Branilac: Mirza Kovač
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Almir Šabić
Branilac: Dževad Pazalja
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Mirsad Mujkić
Branilac: Senad Kreho
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Edževit Gusinac
Branilac: Daut Bibić
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Nedžad Đulović
Branilac: Hasan Muminović
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Kučević Tasim
Djelo: Organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. Krivičnog zakona (KZ) Bosne i Hercegovine, a u vezi sa djelima: Trgovina ljudima iz člana 186. KZ BiH, međunarodno vrbovanje radi vršenja prostitucije iz člana 187. stav 1. KZ BiH i navođenje na prostituciju iz člana 210. stav 1. KZ Federacije BiH (FBiH), porezna utaja iz člana 273. stav 1. KZ FBiH, pranje novca iz člana 209. stav 1. KZ BiH.
Vrijeme učinjenja djela: 2003. - 2005.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Pejvić Meliha
Djelo: Organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. Krivičnog zakona (KZ) Bosne i Hercegovine, a u vezi sa djelima: Trgovina ljudima iz člana 186. KZ BiH, međunarodno vrbovanje radi vršenja prostitucije iz člana 187. stav 1. KZ BiH i navođenje na prostituciju iz člana 210. stav 1. KZ Federacije BiH (FBiH), porezna utaja iz člana 273. stav 1. KZ FBiH, pranje novca iz člana 209. stav 1. KZ BiH.
Vrijeme učinjenja djela: 2003. - 2005.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

3.

Optuženi/na: Spahić Enver
Djelo: Organizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH u vezi sa djelima: Trgovina ljudima iz člana 186. stav 1. KZ BIH i navođenje na prostituciju iz člana 210. stav 1. KZ FBiH.
Vrijeme učinjenja djela: 2003. - 2005.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

4.

Optuženi/na: Trbara Zoran
Djelo: Organizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH u vezi sa djelima: Trgovina ljudima iz člana 186. stav 1. KZ BIH i Navođenje na prostituciju iz člana 210. stav 1. KZ FBiH.
Vrijeme učinjenja djela: 2003. - 2005.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

5.

Optuženi/na: Fazlić Admir
Djelo: Organizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH u vezi sa djelima: Trgovina ljudima iz člana 186. stav 1. KZ BIH i Navođenje na prostituciju iz člana 210. stav 1. KZ FBiH.
Vrijeme učinjenja djela: 2003. - 2005.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

6.

Optuženi/na: Đulović Mirzet
Djelo: Organizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH u vezi sa djelima: Trgovina ljudima iz člana 186. stav 1. KZ BIH i Navođenje na prostituciju iz člana 210. stav 1. KZ FBiH. 
Vrijeme učinjenja djela: 2003. - 2005.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

7.

Optuženi/na: Šabić Almir
Djelo: Organizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH u vezi sa djelima: Trgovina ljudima iz člana 186. stav 1. KZ BIH i Navođenje na prostituciju iz člana 210. stav 1. KZ FBiH. 
Vrijeme učinjenja djela: 2003. - 2005.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

8.

Optuženi/na: Mujkić Mirsad
Djelo: Organizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH u vezi sa djelima: Trgovina ljudima iz člana 186. stav 1. KZ BIH i Navođenje na prostituciju iz člana 210. stav 1. KZ FBiH.
Vrijeme učinjenja djela: 2003. - 2005.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

9.

Optuženi/na: Gusinac Edževit
Djelo: Organizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH u vezi sa djelima: Trgovina ljudima iz člana 186. stav 1. KZ BIH i Navođenje na prostituciju iz člana 210. stav 1. KZ FBiH. 
Vrijeme učinjenja djela: 2003. - 2005.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

10.

Optuženi/na: Nedžad Đulović
Djelo: Organizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH u vezi sa djelima: - trgovina ljudima iz člana 186. stav 1. KZ BIH i navođenje na prostituciju iz člana 210. stav 1. KZ FBiH
Vrijeme učinjenja djela: 2003. - 2005.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Tasim Kučević
Pritvor Period: do 29.01.2007.
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: od 29.01.2007.-
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: od 29.01.2007.-
Mjere osiguranja Zabrana preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti Period: od 29.01.2007.-

Sud je 22. marta 2006. godine potvrdio optužnicu u predmetu Tasim Kučević i drugi. 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji, održanom 27. aprila 2006. godine, svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi.  

Glavni pretres je počeo 21. juna 2006. godine.  

Sud je 21. septembra 2007. godine izrekao prvostepenu presudu kojom su optuženi oglašeni krivim za krivično djelo organiziranog kriminala u vezi sa navođenjem na prostituciju. Pored toga, Tasim Kučević i Meliha Pjević su oglašeni krivim za krivično djelo organiziranog kriminala u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje.  Tasimu Kučeviću je izrečena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) godina, dok je Meliha Pjević osuđena na 7 (sedam) godina zatvora.  Enver Spahić, Zoran Trbara i Admir Fazlić su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci.  Sud je Mirzetu Đuloviću, Nedžadu Đuloviću, Almiru Šabiću, Mirsadu Mujkiću i Edževit Gusincu izrekao uslovnu osudu.

 

Dana, 7. februara 2008. godine održana je sjednica apelacionog vijeća. Odlukom apelacionog vijeća uvažene su žalbe Tužilaštva BiH i advokata optuženih, te je prvostepena presuda ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred apelacionim vijećem.

 

Dana 13. maja 2008. godine počeo je pretres pred apelacionim vijećem.

 

Dana 21. aprila 2009. godine, Apelaciono vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda donijelo je presudu, kojom su optuženi Tasim Kučević i Meliha Pjević oglašeni krivim za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom trgovinom ljudima, te za krivično djelo pranja novca i osuđeni: Tasim Kučević na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina, te na novčanu kaznu u iznosu od 20.000,00 KM, a Meliha Pjević na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina, te na novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 KM, također, od optuženog Tasima Kučevića i optužene Melihe Pjević oduzima se imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 286.440,00 KM. Optuženi Enver Spahić oglašen je krivim za krivično djelo trgovine ljudima i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine, Zoran Trbara oglašen je krivim za krivično djelo trgovine ljudima i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, Admir Fazlić oglašen je krivim za krivično djelo trgovina ljudima i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, Mirza Đulović oglašen je krivim za krivično djelo trgovina ljudima i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca, Nedžad Đulović oglašen je krivim za krivično djelo trgovina ljudima i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, Almir Šabić oglašen je krivim za krivično djelo trgovina ljudima i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, Mirsad Mujkić oglašen je krivim za krivično djelo trgovina ljudima i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci dok je Edževit Gusinac oglašen krivim za krivično djelo trgovina ljudima i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

 

U predmetu Tasim Kučević i dr. vanraspravno vijeće Suda, nakon održanog ročišta za nepravo ponavljanje krivičnog postupka, donijelo je 26. oktobra 2010. godine presudu kojom se osuđeni Enver Spahić osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i pet mjeseci, a sve na osnovu člana 53. stav 2. tačka b) KZ BiH, a u vezi sa članom 324 a) ZKP BiH.

 

Dana 28. decembra 2010. godine, u predmetu Tasim Kučević i dr. (X-K-06/181), osuđenom Tasimu Kučeviću preinačavaju se pravomoćne presude u pogledu odluke o kazni, te se osuđeni Kučević osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina.

 


Vijesti: