Saopštenja za javnost

Uloga Suda Bosne i Hercegovine u suđenju ratnih zločina u BiH
13.04.2006, 00:00
Skupovi u organizaciji Centra za sigurnosne studije u saradnji sa sjedištem NATO štaba iz Sarajeva i EUFOR-a. Predsjednica Suda BiH gospođa Meddžida Kreso učes...
Potvrđena optužnica za terorizam
13.04.2006, 00:00
Sudija za prethodno saslušanje Suda Bosne i Hercegovine Mehmed Šator potvrdio je optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine protiv optuženih Bektašević Mirsada (1...
Imenovani novi branioci optuženom Radovanu Stankoviću
13.04.2006, 00:00
Sudsko vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine (BiH) je 12. aprila 2006. godine imenovalo nove branioce optuženom Stanković Radovanu. Advokati...
Predmet Mejakić i ostali ustupljen Sudu BiH
10.04.2006, 14:32
Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju je 7. aprila 2006. godine potvrdilo odluku o ustupanju predmeta Mejakić i ostali Sudu Bosne i He...
Samardžić Neđo osuđen na 13 godina i 4 mjeseca zatvora
07.04.2006, 00:00
Pretresno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine (BiH) danas je izreklo prvostepenu presudu u predmetu Samardžić Neđe, kojom se optuženi prog...
Izricanje presude u predmetu Samardžić Neđo
06.04.2006, 00:00
Pretresno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine (BiH) će sutra, 7. aprila 2006. godine izreći presudu u predmetu Samardžić Neđo, u sudnici 6...
Maktouf Abduladhim osuđen na pet godina zatvora
05.04.2006, 00:00
Žalbeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine (BiH) danas je optuženom Maktouf Abduladhimu izreklo konačnu presudu kojom je oglašen krivim i...
Održana donatorska konferencija u Briselu
04.04.2006, 00:00
Predstavnici Suda Bosne i Hercegovine su u petak, 31. 3. 2006. godine učestvovali u Briselu na Drugoj donatorskoj konferenciji o finansijskim potrebama državnih...
Potvrđena optužnica u predmetu Dushi Leonard i dr.
03.04.2006, 00:00
Sudija za prethodno saslušanje Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine (BiH) je u petak, 31.03.2006. godine ...
Izricanje presude u predmetu Maktouf
03.04.2006, 00:00
Žalbeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine (BiH) će sutra, 4. aprila 2006. godine izreći presudu u predmetu Abduladhim Maktouf, u sudnici...