X-Krž-05/122 Predrag Bastah i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h) KZBiH, sve u vezi s članom 29. i članom 180. stav 1. KZBiH.

Tužilački broj: KT-RZ-137/05

Broj optuženih: 2

Tužilac: Sanja Jukić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Zoran Božić, Jasmina Kosović i Mitja Kozamernik.

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Azra Miletić, Tihomir Lukes i Carol Peralta.

Datum potvrđivanja optužnice : 23.04.2008.

Predmet pravosnažno okončan : 22.02.2011.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Prema navodima optužnice, optuženi Predrag Bastah, Goran Višković i Veljko Bašić su, u periodu od aprila do kraja septembra 1992. godine, učestvovali u sistematskom napadu usmjerenom protiv nesrpskog stanovništva općine Vlasenica. Optuženi su, navodno, sudjelovali u hapšenju, zatvaranju bošnjačkih civila i odvođenju u logor „Sušica“.

Optuženi Predrag Bastah je, prema navodima optužnice, kao pripadnik rezervnog sastava Službe javne bezbjednosti (SJB) Vlasenica, 23. aprila 1992. godine, u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta „Lipa“ u Vlasenici, zajedno s još jednim srpskim vojnikom, naredio jednom civilu da se doveze do Policijske stanice Vlasenica. Nakon toga, optuženi Bastah ga je, navodno, s još trojicom srpskih vojnika udarao, uslijed čega je civil zadobio tjelesne povrede. Dalje, optuženi Bastah se tereti da je 31. maja 1992. godine učestvovao u nezakonitom zatvaranju dva bošnjačka civila u PS Vlasenica, gdje su isti, navodno, bili izloženi mučenju. Prema navodima optužnice, optuženi Goran Višković je, kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), između ostalog, u maju 1992. godine, u PS Vlasenica, zajedno s više neidentificiranih uniformiranih osoba u više navrata tukao jednog bošnjačkog civila. Nakon toga, civil je, navodno, bio zatvoren u ćeliji sedam dana, a poslije prebačen u logor „Sušica“ od kada mu se gubi svaki trag. Optuženi Goran Višković i Predrag Bastah su, u junu 1992. godine, navodno, odveli jednog civila u logor „Sušica“, koji je potom izveden iz logora od kada mu se gubi svaki trag. Dalje, kako se navodi u optužnici, optuženi Višković je, u prvoj polovini juna 1992. godine, u prisustvu još tri stražara, silovao jednu žensku osobu.

Optuženi Veljko Bašić se tereti što, kao upravnik logora „Sušica“, nije poduzeo nikakve radnje kako bi kaznio počinioce, te spriječio ubistva i prisilne nestanke zatvorenika iz logora „Sušica“. Optuženi Bašić se tereti što je, navodno, učestvovao u premještanju više stotina zatvorenika u logor „Batković“ kod Bijeljine i u prisilnom preseljenju zatočenih žena i djece u Kladanj ili Cersku.Napomene:

Glavni pretres počeo je 3. jula 2008. godine, te je Sud donio rješenje o razdvajanju predmeta Predrag Bastah i dr. (X-KR-05/122). Od sada će se ovaj predmet u odnosu na optužene Predraga Bastaha i Gorana Viškovića voditi pod oznakom Predrag Bastah i dr. (X-KR-05/122), dok će se u odnosu na optuženog Veljka Bašića predmet voditi pod oznakom Veljko Bašić (X-KR-05/122-1).

Optuženi/na: Predrag Bastah
Branilac: Milorad Potparić, Refik Serdarević
Presuda/Odluka Djelimična
Optuženi/na: Goran Višković
Branilac: Todor Todorović, Rade Golić
Presuda/Odluka Djelimična

1.

Optuženi/na: Predrag Bastah
Djelo: Krivično djelo zločin protiv čovječnosti u skladu s članom 172. stav 1. tačka h) (progon) Krivičnog zakona BiH u vezi s tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), d) deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva, e) zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, f) mučenje, g) prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo, ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), i) prisilni nestanak osoba, i k) druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, sve u vezi s članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) KZBiH.
Mjesto učinjenja djela: Vlasenica
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Goran Višković
Djelo: Krivično djelo zločin protiv čovječnosti u skladu s članom 172. stav 1. tačka h) (progon) Krivičnog zakona BiH u vezi s tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), d) deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva, e) zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, f) mučenje, g) prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo, ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), i i) prisilni nestanak osoba, sve u vezi s članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) KZBiH.
Mjesto učinjenja djela: Vlasenica
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Predrag Bastah
Pritvor Period:
Optuženi/na: Goran Višković
Pritvor Period:

Sud je 23. aprila 2008. godine  potvrdio optužnicu.

Veljko Bašić i Goran Višković su se izjasnili da nisu krivi 30. aprila 2008. godine. Predrag Bastah se 13. maja 2008. godine  nije htio izjasniti o krivnji, pa je Sud u skladu sa zakonom, konstatirao da optuženi poriče krivnju.

Glavni pretres je počeo 3. jula 2008. godine.

Pretresno vijeće u sastavu: Zoran Božić, Jasmina Kosović i Mitja Kozamernik.

Pretresno vijeće je 3.7.2008. godine objavilo da se u smislu člana 26. ZKPBiH razdvaja postupak u odnosu na optuženog Veljka Bašića, dok se nastavlja dalje postupanje po predmetnoj optužnici protiv optuženih Predraga Bastaha i Gorana Viškovića. Sud je 15.7.2008. godine na osnovu odredbi člana 388. ZKPBiH donio rješenje kojim se prekida postupak u odnosu na optuženog Veljka Bašića, te je isti upućen Centru nadležnom za socijalni rad na području općine Vlasenica, dok se steknu uvjeti za nastavak krivičnog postupka u odnosu na ovog optuženog. Nakon razdvajanja postupka, glavni pretres započeo je 3.7.2008. godine čitanjem optužnice, a okončan 25.1.2010. godine iznošenjem završnih riječi odbrane.

Sud je 5. februara 2010. godine, izrekao prvostepenu presudu kojom su optuženi Predrag Bastah i Goran Višković oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h) KZBiH u vezi s djelima iz istog stava ovog člana kako slijedi:

- optuženi Bastah Predrag iz: tačke e) u odnosu na tačku I.1. i tačku I.2. izreke presude koja je u vezi sa članom 29. KZ BIH, tačke a) u odnosu na tačke I.3. i I.4. izreke presude u vezi sa članom 29 KZ BIH, tačke i) u odnosu na tačke I.5. i I.6. tačke d) u odnosu na tačku I.7. izreke presude,

- optuženi Goran Višković iz: tačke e) u odnosu na tačku II.1. izreke presude tačke f) u odnosu na tačku II.2. izreke presude, tačke k) u odnosu na tačke II.4. II.6. i II.7. te tačku II.3. koja je u vezi sa članom 29. KZ BiH, tačke i) u odnosu na tačku II.5. tačke g) u odnosu na tačke II.8. i II.9. izreke presude u vezi s članom 29. KZ BiH,

- optuženi Predrag Bastah i Višković Goran – zajedno počinili djela iz: tačke i) u odnosu na tačke III.1. i III.2. izreke presude koje su u vezi s članom 29. KZBiH, a sve u vezi s članom 180. stav 1. KZ BiH.

Sud je osudio optuženog Predraga Bastaha na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 22 godine, a optuženog Gorana Viškovića na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

Istom presudom optuženi Predrag Bastah i Goran Višković su oslobođeni optužbe za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h) u vezi s tačkama e) i d) KZBiH, u vezi s članom 29. KZ BiH, a sve u vezi s članom 180. stav 1. KZBiH. Presudom je odbijena optužba prema kojoj bi optuženi Predrag Bastah i Goran Višković počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h) u vezi s tačkama a) i i) KZBiH, u vezi s članom 29. KZBiH, a sve u vezi s članom 180. stav 1. KZBiH.

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 22. februara 2011. godine.

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Azra Miletić, Tihomir Lukes i Carol Peralta.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH, nakon održane javne sjednice, donijelo je 26. aprila 2011. godine drugostepenu presudu kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva BiH, optuženog Predraga Bastaha i branilaca optuženih Predraga Bastaha i Gorana Viškovića, te je prvostepena presuda od 5. februara 2010. godine potvrđena


Vijesti: