S1 1 K 003365 12 Krž 12 Petar Čivčić i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivična djela Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa slijedećim tačkama: a) lišenje druge osobe života  (ubistvo), d) deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva, e) zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava i k) druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, sve u vezi s članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) KZ BiH.

Tužilački broj: KT-RZ- 48-06

Broj optuženih: 3

Tužilac: Slavica Terzić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Jesenković Vesna, Gluhajić Staniša i Mašović Hasija

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Dragomir Vukoje, Hilmo Vučinić, Senadin Begtašević

Datum potvrđivanja optužnice : 13.07.2009.

Predmet pravosnažno okončan : 07.06.2013.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Prema navodima iz optužnica optuženi Saša Zečević i Radoslav Knežević su, u svojstvu policajaca Službe javne bezbjednosti (SJB) Prijedor, u periodu od kraja aprila do kraja septembra 1992. godine, učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu usmjerenom protiv hrvatskog i bošnjačkog stanovništva općine Prijedor, radi njihovog progona. U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi u svojstvu pripadnika Interventnog voda policije Prijedor, dana 21. augusta 1992. godine, zajedno sa drugim pripadnicima iste formacije, učestvovali i pomagali u sprovođenju konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo više od 1 200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz općine Prijedor. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ugar na planini Vlašić je izvršena selekcija više od 200 vojno sposobnih muškaraca. Pripadnici interventnog voda su, navodno, učestvovali u izdvajanju muškaraca, te njihovom sprovođenju do lokacije zvane “Korićanske stijene”, planina Vlašić. Na toj lokaciji civilima je naređeno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, a zatim su usmrćeni pucanjem iz automatskog oružja. Nakon što su tijela ubijenih pala u provaliju na njih su bacane granate i pucano je na tijela ubijenih i ranjenih. Na taj način je ubijeno više od 200 civila – muškaraca, dok je najmanje 12 civila uspjelo preživjeti streljanje.Napomene:

Dana 3. novembra 2009. godine, Sud je donio rješenje o spajanju predmeta Saša Zečević i dr. (X-KR-09/741) i Petar Čivčić i dr. (X-KR-09/722), te će se ubuduće ova dva predmeta u odnosu na optužene iz oba predmeta: Sašu Zečevića, Radoslava Kneževića, Petra Čivčića, Branka Topolu i Marinka Ljepoju, voditi pod jedinstvenom oznakom Saša Zečević i dr. (X-KR-09/741).

Dana 7. juna 2013. godine, Sud je u predmetu Saša Zečević i dr. (S1 1 K 003365 12 Krž) donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Radoslava Kneževića razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Radoslav Knežević (S1 1 K 013165 13 Krž).

U predmetu Saša Zečević i dr. (S1 1 K 003365 12 Krž) Sud je 21. juna 2013. godine donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Sašu Zečevića razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Saša Zečević (S1 1 K 013227 13 Krž) dok se postupak u odnosu na ostale optužene nastavlja voditi pod oznakom Petar Čivčić i dr. (S1 1 K 003365 12 Krž).

Optuženi/na: Marinko Ljepoja
Branilac: Baždarević Izet
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Petar Čivčić
Branilac: Savan Zec
Presuda/Odluka Oslobađajuća
Optuženi/na: Branko Topola
Branilac: Dakić Ranko
Presuda/Odluka Oslobađajuća

1.

Optuženi/na: Marinko Ljepoja
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH).
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Petar Čivčić
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h)-progon u vezi sa tačkama a)-ubijanjem, d)-prisilnim preseljenjem stanovništva, e)-zatvaranjem, h)-progon pljačkom i k)-drugim nečovječnim djelima KZ BiH, a sve u vezi člana 180. stav 1. i člana 29. i 31. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

3.

Optuženi/na: Branko Topola
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h)-progon u vezi sa tačkama a)-ubijanjem, d)- prisilnim preseljenjem stanovništva, e)-zatvaranjem, h)-progon pljačkom i k)-drugim nečovječnim djelima KZ BiH, a sve u vezi člana 180. stav 1. i člana 29. i 31. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

Sud je optužnicu potvrdio 13. jula 2009. godine.

Dana 6. augusta 2009. godine, na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, optuženi su se izjasnili se da nisu krivi.

Glavni pretres počeo je 20. novembra 2009. godine. 

Sudeće vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH, nakon održanog glavnog pretresa, objavilo je 28. juna 2012. godine, prvostepenu presudu kojom su optuženi Saša Zečević, Radoslav Knežević i Marinko Ljepoja oglašeni krivim za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti progonom iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), te su osuđeni na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od po 23 godine.

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 7. juna 2013. godine. 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 17. septembra 2013. godine otpremilo je drugostepenu presudu kojom se odbijaju kao neosnovane žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine i žalba branioca optuženog Marinka Ljepoje te se prvostepena presuda od 28. juna 2012.godine potvrđuje.   


Vijesti: